search

crypto

Cập nhật hàng tuần: https://medium.com/elastos/elastos-weekly-updates-11-may-2018-6553d527ecd4 Elastos tuyển dụng cộng đồng : https://Medium.com/elastos/we-want-you-elastos-Community-recruitment-da0e97694f63 Elastos DAPP Thử nghiệm: https://elanews.net/category/dapps/ — — — Hướng dẫn cho người mới: https://www.Reddit.com/r/Elastos/Comments/7xihw9/elastos_a_beginners_guide/ Tài nguyên: Website chính thức: https://www.elastos.org/ Elastos tin tức: https://elanews.net/ Lộ trình: https://www.elastos.org/roadmap Tàu sân bay Elastos: https://medium.com/elastos/elastos-carrier-explanation-development-status-b468199c1aa4?source=linkShare-7e59912129a9-1521164555 Ví Elastos: https://wallet.elastos.org/ Wallet FAQ: https://medium.com/@elastos/elastos-wallet-faq-f717291fd7ae Cách sử dụng ví: https://medium.com/@elastos/the-elastos-wallet-68797064d8dd Blockchain Explorer: https://blockchain.elastos.org/blocks GitHub: https://github.com/elastos Gitlab: https://gitlab.com/users/elastos/projects Truyền thông xã hội: Discord: https://discord.gg/MHSUVZN Facebook: https://www.facebook.com/elastosorg/ Twitter: https://twitter.com/Elastos_org Reddit: https://www.reddit.com/r/Elastos/ Medium: https://medium.com/elastos YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCy5AjgpQIQq3bv8oy_L5WTQ Instagram: https://www.instagram.com/elastosofficial/ Kênh tin tức chính thức: https://t.me/elastos_org Cộng đồng Trung Quốc: https://t.me/elastoschina Cộng đồng Hàn Quốc: https://t.me/elastoskorea Đức Telegram cộng đồng: https://t.me/elastosgerman Hà Lan Telegram cộng đồng: https://t.me/ElastosNL Phần Lan Telegram cộng đồng: https://t.me/elastosfinland Cộng đồng người Ấn điện tín: https://t.me/ElastosIndia Cộng đồng người Nga bức điện: https://t.me/Elastos_RUS U.K. Telegram cộng đồng: https://t.me/ElastosUK Séc Telegram cộng đồng: https://t.me/elastoscz Tây Ban Nha Telegram cộng đồng: https://t.me/ElastosSpa Úc Telegram cộng đồng: https://t.me/ElastosAus Cộng đồng Thái lan: https://t.me/elastosthai Cộng đồng Pháp: https://t.me/elastosfrance Thổ Nhĩ Kỳ Telegram cộng đồng: https://t.me/ElastosTurkey Quy tắc: -Bất kỳ đầu vào và đóng góp cho cộng đồng này được đánh giá cao, nhưng hãy nhớ, được tôn trọng nhau. -Không liên kết giới thiệu nhóm điện tín khác, cryptocurrencies khác hoặc spam. Bạn có thể bị ban mà không báo trước. Các cuộc thảo luận là ok và khuyến khích Tuy nhiên không liên kết quảng bá một cái gì đó trong bất kỳ cách nào ngoại trừ nếu nó có liên quan đến Elastos Cánh báo: -Có những tài khoản giả giả vờ là Elastos Admin. Xin vui lòng lưu ý điều này. Admin sẽ không bao giờ liên lạc với bạn trước hoặc thu hút bất kỳ loại thanh toán nào thông qua PM. -Xin vui lòng báo cáo bất cứ ai yêu cầu bạn thực hiện một khoản thanh toán, cho địa chỉ riêng ví của bạn, hoặc bất cứ điều gì mà bạn cảm thấy nghi ngờ.

qua chứng khoáng với forex mới thấy crypto còn bé tí 😂

Crypto ai báo trc đc đâu

❗️Weekly Update: https://medium.com/elastos/elastos-weekly-updates-22-june-2018-70d1bd109783 Elastos World Cup Comp: https://medium.com/elastos/elastos-world-cup-game-9d312598f548 Elastos Infographic Contest: https://medium.com/elastos/elastos-infographic-contest-a991829d4640 Elastos Community Recruit: https://medium.com/elastos/we-want-you-elastos-community-recruitment-da0e97694f63 Check out two new comprehensive beginner's guides to Elastos: A Non-Developer Beginner's Guide: https://github.com/elastos/Elastos/blob/master/NonDeveloperGuide/README.md A Developer Beginner's Guide: https://github.com/elastos/Elastos/blob/master/DeveloperGuide/README.md ——————————— Elastos Wallet Resources ——————————— Elastos Wallet: https://wallet.elastos.org/ Wallet FAQ: https://medium.com/@elastos/elastos-wallet-faq-f717291fd7ae Using the Wallet: https://medium.com/@elastos/the-elastos-wallet-68797064d8dd ——————————— Additional Resources ——————————— Official Website: https://www.elastos.org/ Elastos News: https://elanews.net/ Roadmap: https://www.elastos.org/roadmap Elastos Carrier: https://medium.com/elastos/elastos-carrier-explanation-development-status-b468199c1aa4?source=linkShare-7e59912129a9-1521164555 Blockchain Explorer: https://blockchain.elastos.org/ GitHub: https://github.com/elastos Gitlab: https://gitlab.com/users/elastos/projects ——————————— Social Media ——————————— Discord: https://discord.gg/MHSUVZN Facebook: https://www.facebook.com/elastosorg/ Facebook Group: https://m.facebook.com/groups/155267621839487 Twitter: https://twitter.com/Elastos_org Reddit: https://www.reddit.com/r/Elastos/ Medium: https://medium.com/elastos Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCy5AjgpQIQq3bv8oy_L5WTQ Instagram: https://www.instagram.com/elastosofficial/ Official News Channel: https://t.me/elastos_org 🇨🇳Chinese Telegram Community: https://t.me/ElastosChina 🇰🇷Korean Telegram Community: https://t.me/ElastosKorea 🇩🇪German Telegram Community: https://t.me/ElastosGermany 🇳🇱Dutch Telegram Community: https://t.me/ElastosNetherlands 🇫🇮Finnish Telegram Community: https://t.me/ElastosFinland 🇮🇳Indian Telegram Community: https://t.me/ElastosIndia 🇷🇺Russian Telegram Community: https://t.me/Elastos_RUS 🇬🇧U.K. Telegram Community: https://t.me/ElastosUK 🇨🇿Czech Telegram Community: https://t.me/elastoscz 🇪🇸Spanish Telegram Community: https://t.me/ElastosSpain 🇦🇺Australian Telegram Community: https://t.me/ElastosAustralia 🇹🇭Thai Telegram Community: https://t.me/ElastosThailand 🇫🇷French Telegram Community: https://t.me/ElastosFrance 🇹🇷Turkish Telegram Community: https://t.me/ElastosTurkey 🇻🇳Việt Nam Telegram Community: https://t.me/ElastosVietNam 🇬🇷Greek Telegram Community: https://t.me/ElastosGreece 🇨🇦 Canadian Telegram Community: https://t.me/ElastosCanada 🇧🇪 Belgian Telegram Community: https://t.me/ElastosBelgium 🇲🇾 Malaysian Telegram Community: https://t.me/ElastosMalaysia 🇲🇨 Indonesian Telegram Community: https://t.me/ElastosIndonesia 🇸🇬 Singaporean Telegram Community: https://t.me/elastosSG Rules: - Any input and contribution to this community is appreciated, but remember, be respectful of one another. - No referral links, links to other telegram groups/channels, other cryptocurrencies or spams. You may be banned without notice. Discussions are ok and encouraged however no external links that advertises something in any way except if it's related to Elastos - No price speculation/prediction, chart analysis, portfolio discussions, lambo talk etc. (please use our discord server for this) Enforcement: - first infringement: Warning by an admin - second infringement: Muted for 3 days - third infringement: Ban Awareness: - There are fake accounts pretending to be Elastos Admin. Please be aware of this. Admin will never contact you first or solicit any kind of payment through pm. - Please report ANYONE asking you to make a payment, for your private wallet address, or anything that feels suspicious.

với cái chính sách marketing tệ hại như giờ thì chịu 🤣 mong rằng lúc mà thị trường crypto nó trưởng thành hơn

mà tính ra ko có khựa thì crypto này còn lâu mới lên đc

hahaha, Crypto mà toi thì Bitmain sẽ bán máy đào cho ai =))

——————————— Social Media ——————————— Discord: https://discord.gg/MHSUVZN Facebook: https://www.facebook.com/elastosorg/ Facebook Group: https://m.facebook.com/groups/155267621839487 Twitter: https://twitter.com/Elastos_org Reddit: https://www.reddit.com/r/Elastos/ Medium: https://medium.com/elastos Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCy5AjgpQIQq3bv8oy_L5WTQ Instagram: https://www.instagram.com/elastosofficial/ Official News Channel: https://t.me/elastos_org 🇨🇳Chinese Telegram Community: https://t.me/ElastosChina 🇰🇷Korean Telegram Community: https://t.me/ElastosKorea 🇩🇪German Telegram Community: https://t.me/ElastosGermany 🇳🇱Dutch Telegram Community: https://t.me/ElastosNetherlands 🇫🇮Finnish Telegram Community: https://t.me/ElastosFinland 🇮🇳Indian Telegram Community: https://t.me/ElastosIndia 🇷🇺Russian Telegram Community: https://t.me/Elastos_RUS 🇬🇧U.K. Telegram Community: https://t.me/ElastosUK 🇨🇿Czech Telegram Community: https://t.me/elastoscz 🇪🇸Spanish Telegram Community: https://t.me/ElastosSpain 🇦🇺Australian Telegram Community: https://t.me/ElastosAustralia 🇹🇭Thai Telegram Community: https://t.me/ElastosThailand 🇫🇷French Telegram Community: https://t.me/ElastosFrance 🇹🇷Turkish Telegram Community: https://t.me/ElastosTurkey 🇻🇳Việt Nam Telegram Community: https://t.me/ElastosVietNam 🇬🇷Greek Telegram Community: https://t.me/ElastosGreece 🇨🇦 Canadian Telegram Community: https://t.me/ElastosCanada 🇧🇪 Belgian Telegram Community: https://t.me/ElastosBelgium 🇲🇾 Malaysian Telegram Community: https://t.me/ElastosMalaysia 🇲🇨 Indonesian Telegram Community: https://t.me/ElastosIndonesia 🇸🇬 Singaporean Telegram Community: https://t.me/elastosSG Rules: - Any input and contribution to this community is appreciated, but remember, be respectful of one another. - No referral links, links to other telegram groups/channels, other cryptocurrencies or spams. You may be banned without notice. Discussions are ok and encouraged however no external links that advertises something in any way except if it's related to Elastos - No price speculation/prediction, chart analysis, portfolio discussions, lambo talk etc. (please use our discord server for this) Enforcement: - first infringement: Warning by an admin - second infringement: Muted for 3 days - third infringement: Ban Awareness: - There are fake accounts pretending to be Elastos Admin. Please be aware of this. Admin will never contact you first or solicit any kind of payment through pm. - Please report ANYONE asking you to make a payment, for your private wallet address, or anything that feels suspicious.
Hoang Nguyen Pumpkinpro.io
Tình hình không có gì sáng sủa cho tương lai của các đồng tiền số , liệu đã đến lúc cáo chung ?

Đơn giản lắm bác ạ, đó là nhận định của mỗi người. Người đi rồi đầu ko ngoảnh lại, kẻ ở lại chịu lời lỗ thôi. Không có chuyện cáo chung ở đây nếu bác thật sự hiểu về vai trò của crypto. Đương nhiên nó sẽ không tăng trưởng như trước đây được nhưng nó cũng sẽ không chết được.

➡️ Consistent profits!➡️ Signal soon!➡️CryptopiaJoin fast
Live Telegram AMA with ElastosRong Chen – Founder & Chairman of the Elastos Foundation – will be joining to answer your questions📌 - Live at t.me/dbcryptochat⏰ - 5:00PM UTC-8🗓 - THU 06.12.18

Đời đâu chỉ có crypto

Cái crypto này ko nói trước được gì, hầu hết các dự án ico đã bắt đàu chạy làng, bán tống bán tháo eth để chạy sạch

Elastos là 1 trong số ít dự án đàng hoàng tính đến bây giờ, nó mà có gì nữa chắc em nghỉ crypto luôn

Hi, i found this tweet on twitter where this day-trader made over 400% by trading crypto in the last 3 months! I found this very interesting and want to start copying his trades. Do any of you follow his trades?

https://twitter.com/CryptoNerdsio/status/1074057300300713984
❗️***Elastos DPoS Consensus Mechanism, Supernodes, and Election***Elastos Weekly Update - 14 December 2018Elastos DMA Completes First MilestoneElastos Mainnet Node Upgrade AnnouncementElastos Hosts Compliance Meetup with Industry ExpertsElastos DPoS Supernode Protocol: Open to Community FeedbackFor all the latest articles, visit our News BlogCheck out two new comprehensive beginner's guides to Elastos:A Non-Developer Beginner's GuideA Developer Beginner's Guide———————————Cyber Republic———————————Cyber Republic WebsiteCyber Republic YoutubeCyber Republic Github———————————Elastos Wallet Resources———————————Elastos Wallet: https://wallet.elastos.org/Wallet FAQUsing the Wallet Guide———————————Additional Resources———————————Official WebsiteElastos NewsRoadmapElastos CarrierBlockchain ExplorerGitHubGitlab———————————Social Media———————————DiscordFacebookFacebook GroupTwitterRedditMediumYoutubeInstagramOfficial Telegram News Channel 🌎International Telegram Community🇨🇳Chinese Telegram Community🇰🇷Korean Telegram Community🇩🇪German Telegram Community🇳🇱Dutch Telegram Community🇫🇮Finnish Telegram Community🇮🇳Indian Telegram Community🇷🇺Russian Telegram Community🇬🇧U.K. Telegram Community🇨🇿Czech Telegram Community🇪🇸Spanish Telegram Community🇦🇺Australian Telegram Community🇹🇭Thai Telegram Community🇫🇷French Telegram Community🇹🇷Turkish Telegram Community🇻🇳Việt Nam Telegram Community🇬🇷Greek Telegram Community🇨🇦 Canadian Telegram Community🇧🇪 Belgian Telegram Community🇲🇾 Malaysian Telegram Community🇲🇨 Indonesian Telegram Community🇸🇬 Singaporean Telegram Community🇵🇱 Polish Telegram Community 🇿🇦 South African Telegram Community🇮🇹 Italian Telegram Community🇸🇪 Swedish Telegram Community🇦🇪 UAE Telegram Community🇵🇭 Philippines Telegram Community 🇷🇴 Romanian Telegram Community 🇯🇵 Japanese Telegram Community🇮🇪 Irish Telegram Community🇳🇬 Nigerian Telegram Community🇲🇦 Moroccan Telegram CommunityRules:- Any input and contribution to this community is appreciated, but remember, be respectful of one another.- No referral links, links to other telegram groups/channels, other cryptocurrencies or spams. You may be banned without notice. Discussions are ok and encouraged however no external links that advertises something in any way except if it's related to Elastos- No price speculation/prediction, chart analysis, portfolio discussions, lambo talk etc. (please use our discord server for this)Enforcement:- first infringement: Warning by an admin- second infringement: Muted for 3 days- third infringement: BanAwareness:- There are fake accounts pretending to be Elastos Admin. Please be aware of this. Admin will never contact you first or solicit any kind of payment through pm.- Please report ANYONE asking you to make a payment, for your private wallet address, or anything that feels suspicious.The following are the admins of this channel. Feel free to tag or DM with any questions:@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]
❗️***Elastos Weekly Update - 21 December 2018***Elastos DPoS Consensus Mechanism, Supernodes, and ElectionElastos DMA Completes First MilestoneElastos Mainnet Node Upgrade AnnouncementElastos Hosts Compliance Meetup with Industry ExpertsElastos DPoS Supernode Protocol: Open to Community FeedbackFor all the latest articles, visit our News BlogCheck out two new comprehensive beginner's guides to Elastos:A Non-Developer Beginner's GuideA Developer Beginner's Guide———————————Cyber Republic———————————Cyber Republic WebsiteCyber Republic YoutubeCyber Republic Github———————————Elastos Wallet Resources———————————Elastos Wallet: https://wallet.elastos.org/Wallet FAQUsing the Wallet Guide———————————Additional Resources———————————Official WebsiteElastos NewsRoadmapElastos CarrierBlockchain ExplorerGitHubGitlab———————————Social Media———————————DiscordFacebookFacebook GroupTwitterRedditMediumYoutubeInstagramOfficial Telegram News Channel 🌎International Telegram Community🇨🇳Chinese Telegram Community🇰🇷Korean Telegram Community🇩🇪German Telegram Community🇳🇱Dutch Telegram Community🇫🇮Finnish Telegram Community🇮🇳Indian Telegram Community🇷🇺Russian Telegram Community🇬🇧U.K. Telegram Community🇨🇿Czech Telegram Community🇪🇸Spanish Telegram Community🇦🇺Australian Telegram Community🇹🇭Thai Telegram Community🇫🇷French Telegram Community🇹🇷Turkish Telegram Community🇻🇳Việt Nam Telegram Community🇬🇷Greek Telegram Community🇨🇦 Canadian Telegram Community🇧🇪 Belgian Telegram Community🇲🇾 Malaysian Telegram Community🇲🇨 Indonesian Telegram Community🇸🇬 Singaporean Telegram Community🇵🇱 Polish Telegram Community 🇿🇦 South African Telegram Community🇮🇹 Italian Telegram Community🇸🇪 Swedish Telegram Community🇦🇪 UAE Telegram Community🇵🇭 Philippines Telegram Community 🇷🇴 Romanian Telegram Community 🇯🇵 Japanese Telegram Community🇮🇪 Irish Telegram Community🇳🇬 Nigerian Telegram Community🇲🇦 Moroccan Telegram CommunityRules:- Any input and contribution to this community is appreciated, but remember, be respectful of one another.- No referral links, links to other telegram groups/channels, other cryptocurrencies or spams. You may be banned without notice. Discussions are ok and encouraged however no external links that advertises something in any way except if it's related to Elastos- No price speculation/prediction, chart analysis, portfolio discussions, lambo talk etc. (please use our discord server for this)Enforcement:- first infringement: Warning by an admin- second infringement: Muted for 3 days- third infringement: BanAwareness:- There are fake accounts pretending to be Elastos Admin. Please be aware of this. Admin will never contact you first or solicit any kind of payment through pm.- Please report ANYONE asking you to make a payment, for your private wallet address, or anything that feels suspicious.The following are the admins of this channel. Feel free to tag or DM with any questions:@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]

Hi, i found this tweet on twitter where this trader made over 400 % by trading crypto in the lastt 3 months! I found this very Interesting and want to start Copying his trades. Does anyone follow his trades?

https://twitter.com/CryptoNerdsio/status/1081928087032524800
https://cryptobriefing.com/amp/elastos-huobi-court-order/
❗️***Elastos Weekly Update - 22 February 2019***CR Weekly Report - 18 February 2019Spotlight Series 1: Elastos Runtime aka Trinity aka Elastos BrowserElastos DPoS Supernode Election ProcessElastos End Of Year ReportElastos Carrier Reaches 1 Million NodesElastos Joins the IGRS Industry AssociationRong Chen Answers Community QuestionsFor all the latest articles, visit our News BlogCheck out two new comprehensive beginner's guides to Elastos:A Non-Developer Beginner's GuideA Developer Beginner's Guide———————————Cyber Republic———————————Cyber Republic WebsiteCyber Republic YoutubeCyber Republic GithubCyber Republic Forum———————————Elastos Wallet Resources———————————Elastos Wallet: https://wallet.elastos.org/Wallet FAQUsing the Wallet Guide———————————Additional Resources———————————Official WebsiteElastos NewsRoadmapElastos CarrierBlockchain ExplorerGitHubGitlab———————————Social Media———————————DiscordFacebookFacebook GroupTwitterRedditMediumYoutubeInstagramOfficial Telegram News Channel 🌎International Telegram Community🇨🇳Chinese Telegram Community🇰🇷Korean Telegram Community🇩🇪German Telegram Community🇳🇱Dutch Telegram Community🇫🇮Finnish Telegram Community🇮🇳Indian Telegram Community🇷🇺Russian Telegram Community🇬🇧U.K. Telegram Community🇨🇿Czech/Slovak Telegram Community🇪🇸Spanish Telegram Community🇦🇺Australian Telegram Community🇹🇭Thai Telegram Community🇫🇷French Telegram Community🇹🇷Turkish Telegram Community🇻🇳Việt Nam Telegram Community🇬🇷Greek Telegram Community🇨🇦 Canadian Telegram Community🇧🇪 Belgian Telegram Community🇲🇾 Malaysian Telegram Community🇲🇨 Indonesian Telegram Community🇸🇬 Singaporean Telegram Community🇵🇱 Polish Telegram Community 🇿🇦 South African Telegram Community🇮🇹 Italian Telegram Community🇸🇪 Swedish Telegram Community🇦🇪 UAE Telegram Community🇵🇭 Philippines Telegram Community 🇷🇴 Romanian Telegram Community 🇯🇵 Japanese Telegram Community🇮🇪 Irish Telegram Community🇳🇬 Nigerian Telegram Community🇲🇦 Moroccan Telegram CommunityRules:- Any input and contribution to this community is appreciated, but remember, be respectful of one another.- No referral links, links to other telegram groups/channels, other cryptocurrencies or spams. You may be banned without notice. Discussions are ok and encouraged however no external links that advertises something in any way except if it's related to Elastos- No price speculation/prediction, chart analysis, portfolio discussions, lambo talk etc. (please use our discord server for this)Enforcement:- first infringement: Warning by an admin- second infringement: Muted for 3 days- third infringement: BanAwareness:- There are fake accounts pretending to be Elastos Admin. Please be aware of this. Admin will never contact you first or solicit any kind of payment through pm.- Please report ANYONE asking you to make a payment, for your private wallet address, or anything that feels suspicious.The following are the admins of this channel. Feel free to tag or DM with any questions:@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]

✍️ Chia sẻ kinh nghiệm cho anh em :-------TRADE COIN VÀ TIN TỨCCác bạn trade coin nên ghi nhớ 1 câu thế này: "giàu có không bao giờ dành cho nhiều người được, nhưng nghèo thì rất dễ đến với nhiều người" 👉Đó là vì: tài sản trên thế giới là có hạn, có chừng đó tiền thôi, mà chia cho nhiều người thì mỗi người chỉ Được một ít thì ai giàu đc. Nhưng nếu lấy 90% số tiền đó chia cho 1% người thì người siêu giàu xuất hiện. Thị trường coin cũng vậy, chừng đó tiền thôi mà ai cũng muốn giàu thì sao chia được. Đành phải là: tiền từ đám đông gom lại rồi chia cho 1 ít người, thế mới có người giàu được. Còn đám đông thì trở thành người nghèo. Như vậy chúng ta phải làm sao để lọt vào được cái đám ít người đó. Chứ không phải bu theo đám đông để trở thành đám đông nghèo mang tiền chia cho đám ít người kia. Trở lại với đề mục của bài viết: Trade coin và tin tức: Tin tức là thứ công bố cho cả thế giới biết, vậy cả thế giới đổ xô làm theo, thì cả giới giàu sao? Ko thể nào? Cả thế giới giàu thì lấy tiền đâu ra chia. Tin tức coin là để phục vụ cho mục đích của hội cá mập, thậm chí chính các tờ báo cùng hội cùng thuyền với cá mập. Hiểu rõ là như thế nào nhỉ! Thế này nhé, tôi Ví dụ vào cuối năm 2007 đầu 2008 bitcoin đạt 20k usd. Lúc đó tin tức tràn ngập các tờ báo, internet... người người truyền miệng nhau, các chuyên gia tâng bốc lên nữa: Nào là bitcoin sẽ đạt 1 triệu đô la, bitcoin đc chấp nhận là đồng tiền thanh toán... rồi bitcoin được CBOE niêm yết... Nhưng kết qả là gì? Bitcoin giảm mạnh và xuống dần suốt 2018 đầu 2019 còn 3200 usd. Sao vậy nhỉ? Tin tốt mà? Ai cũng mua hết sao lại xuống? Tôi nói cho các bạn biết hội cá mập đã mua bitcoin từ giá 1000-2000 usd. Họ cần bán giá cao, giá 20k cao quá còn gì! X10; x20. Nhưng họ muốn bán họ cần phải có người mua ạ! Và không để cả thế giới cũng bán tháo theo. Như vậy ai mua nữa! Vậy họ phải tung tin tốt cho cả thế giới bu vô mua, những cá con mua đc giá thấp hold tiếp. Và chỉ có họ bán thôi. Khà khà. Tự nhiên tiền cả thế giới chuyển về túi họ. Đúng nghĩa gom tiền đám đông chia cho nhóm ít người chưa? Và bởi vì họ nắm giữ tỷ lệ số bitcoin lớn nên khi họ bán ra giá dump! Tương tự, với trường hợp tin tức là tin xấu nhé! Các bạn tự suy luận ngược lại, vì sao tin xấu cả thế giới xả thì vài hôm sau coin bump mạnh! Hôm nay chia sẻ thế thôi, Tóm lại mình chỉ muốn nói thị trường này: tin tốt bán ra, tin xấu xem xét mua vào! Thank for reading!!!. Nguồn : sưu tầm từ Crypto Intelligent 😁😁😁

❗️***Elastos Bi-Weekly Update - 21 June 2019***CR Weekly Report - 17 June 2019 The Elastos Foundation Joins W3C and DIFDPoS Live: Elastos Reaches Decentralization MilestoneUpdated Main Net Development RoadmapElastos Collaborates with KnownSec to Bolster Network Security and DefenseRong Chen Answers Community QuestionsSpotlight Series 3: Elastos Hybrid Consensus and Finality of BlocksOpening the Entire Elastos Network: DPoS and AuxPoW ConsensusSpotlight Series 2: Elastos Sidechains and Scalability Spotlight Series 1: Elastos Runtime aka Trinity aka Elastos BrowserElastos DPoS Supernode Election ProcessElastos End Of Year ReportFor all the latest articles, visit our News BlogCheck out two new comprehensive beginner's guides to Elastos:A Non-Developer Beginner's GuideA Developer Beginner's Guide———————————Cyber Republic———————————Cyber Republic WebsiteCyber Republic YoutubeCyber Republic GithubCyber Republic Forum———————————Elastos Wallet Resources———————————- Elastos Web Wallet: https://wallet.elastos.org/- iOS Elastos Wallet- Android Elastos Wallet- Elephant Wallet (iOS & Android)Wallet FAQUsing the Wallet Guide———————————Additional Resources———————————Official WebsiteElastos NewsRoadmapElastos CarrierBlockchain ExplorerGitHubGitlab———————————Social Media———————————DiscordFacebookFacebook GroupTwitterRedditMediumYoutubeInstagramOfficial Telegram News Channel 🌎International Telegram Community🇨🇳Chinese Telegram Community🇰🇷Korean Telegram Community🇩🇪German Telegram Community🇳🇱Dutch Telegram Community🇫🇮Finnish Telegram Community🇮🇳Indian Telegram Community🇷🇺Russian Telegram Community🇬🇧U.K. Telegram Community🇨🇿Czech/Slovak Telegram Community🇪🇸Spanish Telegram Community🇦🇺Australian Telegram Community🇹🇭Thai Telegram Community🇫🇷French Telegram Community🇹🇷Turkish Telegram Community🇻🇳Việt Nam Telegram Community🇬🇷Greek Telegram Community🇨🇦 Canadian Telegram Community🇧🇪 Belgian Telegram Community🇲🇾 Malaysian Telegram Community🇲🇨 Indonesian Telegram Community🇸🇬 Singaporean Telegram Community🇵🇱 Polish Telegram Community 🇿🇦 South African Telegram Community🇮🇹 Italian Telegram Community🇸🇪 Swedish Telegram Community🇦🇪 UAE Telegram Community🇵🇭 Philippines Telegram Community 🇷🇴 Romanian Telegram Community 🇯🇵 Japanese Telegram Community🇮🇪 Irish Telegram Community🇳🇬 Nigerian Telegram Community🇲🇦 Moroccan Telegram CommunityRules:- Any input and contribution to this community is appreciated, but remember, be respectful of one another.- No referral links, links to other telegram groups/channels, other cryptocurrencies or spams. You may be banned without notice. Discussions are ok and encouraged however no external links that advertises something in any way except if it's related to Elastos- No price speculation/prediction, chart analysis, portfolio discussions, lambo talk etc. (please use our discord server for this)Enforcement:- first infringement: Warning by an admin- second infringement: Muted for 3 days- third infringement: BanAwareness:- There are fake accounts pretending to be Elastos Admin. Please be aware of this. Admin will never contact you first or solicit any kind of payment through pm.- Please report ANYONE asking you to make a payment, for your private wallet address, or anything that feels suspicious.The following are the admins of this channel. Feel free to tag or DM with any questions:@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]_ELA_Til_I_Die